Afdeling
Aartselaar, Hemiksem, Schelle
Vanop heden zijn de besturen Aartselaar, Hemiksem & Schelle samen!!

Welkom op onze webstek

17 mei 2016
Belastingskoorts
Een normale gemeente,int zijn belastingen hoofdzakelijk  in gemeentebelasting en de onroerende voorheffing of grondbelasting.vDaarbij kan men nog wat kleinere belastingen verwachten,  eventueel een weinig drijfkrachtbelasting,deze op nachtwinkels enzomeer. Maar onze burgervader is de pionier van de belastingen op vertikale constructies en... | Lees meer
28 april 2016
Aartselaar voor Fair Trade Gemeente.
Aartselaar voor Fair Trade Gemeente. Dit is de titel van het vier bladzijden tellende uitneembare dossier van ons gem... | Lees meer
23 april 2016
Het huidige verkeers- en parkeerbeleid te Hemiksem.
Naar recente peilingen hebben aangetoond, blijken vele inwoners van Hemiksem niet bijster gelukkig met het huidige verke... | Lees meer
23 april 2016
Heeft het Schelse schepencollege schrik?
Een poosje geleden verklaarde Minister Schauvliege om de vergeten stortplaatsen van de Rupelstreek te laten opruimen. Me... | Lees meer
23 april 2016
Geen extra opvang voor asielzoekers binnen onze gemeente!
Mensen die werkelijk moeten vluchten voor oorlog of geweld, moeten zo veel als mogelijk worden opgevangen in de regio va... | Lees meer

Jongste columns

Wil u ook een webstek als deze voor uw afdeling, district, koepel of regio?