Geen extra opvang voor asielzoekers binnen onze gemeente!

Mensen die werkelijk moeten vluchten voor oorlog of geweld, moeten zo veel als mogelijk worden opgevangen in de regio van herkomst. De middelen die momenteel hier besteed worden aan opvang, integratieprojecten en uitkeringen allerhande, kunnen veel beter en efficiënter gebruikt worden voor de opvang in veilige havens in de eigen regio van de vluchtelingen.

Op die manier kunnen ter plaatse veel meer vluchtelingen geholpen worden;  niet alleen degenen die in staat zijn een fortuin aan gewetenloze mensensmokkelaars te betalen. Opvang in eigen regio veroorzaakt ook minder integratieproblemen en maakt de terugkeer naar eigen land gemakkelijker.

Dat is humaner en effectiever. Zolang er steeds opnieuw opvang wordt voorzien voor de talloze mensen die hier in het land aankomen, blijft de indruk bestaan dat de oversteek loont. Daarom is het aangewezen geen extra asielzoekers op te vangen in Aartselaar.

De heer Francken moet de verantwoordelijkheid niet doorschuiven naar het lokale niveau.

 

In Aartselaar gebeuren al belangrijke inspanningen om de meest zwakken op te vangen. Er mag geen bijkomende druk worden opgelegd op de gemeente en OCMW.

Wij pleiten voor de afbouw van opvang voor asielzoekers, opvangwoningen moeten eerst naar onze inwoners gaan.

 

Op de gemeenteraad werd door Vlaams Belang-raadslid Liliane Mariën aan de raad gevraagd geen extra opvangplaatsen voor asielzoekers (de oorlogsvluchtelingen) te voorzien.

 

Open VLD onthield zich bij de stemming NAP en CD&V stemden tegen.

Tot onze verbazing stemden alle leden van de N-VA-fractie tegen het voorstel om geen extra opvangplaatsen te voorzien in onze gemeente. M.a.w. ze zijn voor extra plaatsen!!! En iedereen is welkom!

Hierbij stellen wij ons toch een deel vragen: “Wat met hun nationaal programma? Wat met het advies of mening van hun voorzitter?” De heer De Wever doet uitspraken, maakt beloftes, maar zijn mandatarissen stemmen voor het tegenovergestelde.  De N-VA heeft haar regeringsdeelname gebruikt om stemmen te ronselen maar niet om beloftes na te komen

In ieder geval Vlaams Belang houdt voet bij stuk en wil er zijn voor zijn eigen volk. Vlaams Belang stemt zoals er in zijn programma staat!

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...