Heeft het Schelse schepencollege schrik?

Een poosje geleden verklaarde Minister Schauvliege om de vergeten stortplaatsen van de Rupelstreek te laten opruimen. Met andere woorden het Schelse Berrenheibos zou ook aan de beurt komen en dit niettegenstaande het gesaneerd is door de firma Betech in opdracht van OVAM voor de kostenraming van 400 miljoen Belgische frank.

De Antwerpse Universiteit, die gespecialiseerd is in het saneren van stortplaatsen, zou met deze opdracht belast worden. Met het vrijgekomen vliegas uit de putten kan de kwaliteit van het beton verbeterd worden. Per kubieke meter beton wordt een bepaalde hoeveelheid vliegas toegevoegd. Vliegas in de verwerking van het beton heeft als gevolg kleinere poriën en betere kwaliteit.

Waarom is men nu binnen het Schelse schepencollege terughoudend om die putten terug open te maken? Het gifafval van Lekkerkerk in Nederland bevindt zich namelijk daar. Verder is er nog bezoedeling met benzeen, aluminiumafval van de firma Petras uit Dusseldorf , vliegas en klei afkomstig van de werken aan de A12.

Kortom de Schelse gezagsdragers verkiezen om deze min of meer gesaneerde putten dicht te laten. Daarom ook de paniekaanval van onze burgemeester op ATV. ” Laat het Berrenheibos met rust!” verklaarde hij. Nu afwachten wat de toekomst brengt.

N.B. Wist u dat op het einde van de Capucienendreef aan de Vliet arsenicum in de grond zit? Dit arsenicum is afkomstig van het vroegere stort van Van den Bosch. Daar is de grond nooit gesaneerd of verbeterd. Wel de klavers die tussen de gras gezaaid werden, laten stelen in plaats van ze te gebruiken.

Leo Haucourt.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...