Klacht ivm. Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad!

Om de zes jaar na de gemeenteverkiezingen past men het huishoudelijk
reglement aan, en ook door toedoen van wijzingen in het Vlaams Decreet. Dus
vroeg ik al vanaf de eerste gemeenteraad bij de mondelinge vragen wanneer we
het nieuwe huishoudelijk reglement mochten verwachten. En ik kreeg als antwoord
: “ De volgende gemeenteraad ,, . Wanneer we dit document beter bestuderen
stellen we vast , dat er verschillende nieuwigheden vermeld staan maar ook
enkele zaken wat wij catalogeren als onwettig namens het Vlaams Decreet. Wij
hebben de burgervader daarop gewezen, maar deze zag dat helemaal niet zo. Dus
is onze enige uitweg klacht indienen bij de Gouverneur van de Provincie
Antwerpen. Dit is gebeurd op 21 maart 2013. ( Zie bijlage brief Gouverneur.) Nu
maar afwachten op de reactie van de Gouverneur van de Provincie Antwerpen .

NB.Zowel in 2007 als 2013 heeft het Vlaams belang het huishoudelijk
reglement niet goedgekeurd !

 

Fractieleider

Haucourt Leo.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...