Overlijden van Guy Eggermont

Het Vlaams belang meldt met droefheid het overlijden van Guy Eggermont op2 augustus 2017 (° Antwerpen 1 maart 1954).

Hij was een aangename, minzame man, wiens verlies door velen betreurd zal worden.

Hij was jarenlang militant met een uitgebreide staat van dienst: Lid Vlaams Blok – Vlaams Belang, lid van de Partijraad, Voorzitter Seniorenforum, Voorzitter Vlaams Belang Wilrijk, Fractiesecretaris provincieraadsfractie Antwerpen, Penningmeester provinciaal bestuur provincie Antwerpen, Gewezen arrondissementeel secretaris, Gewezen en oprichtend voorzitter Vlaams Blok/Vlaams Belang Hoboken, Gewezen provincieraadslid, Gewezen districtsraadslid Hoboken.

Het Vlaams Belang en de Vlaamse beweging verliezen hiermee een trouwe militant en een echte nationalist.

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...