SCHELLE : ONZE STRIJDPUNTEN VOOR 2018

1 Een veilig en crimineelvrij dorp
2. Verdoken en pestbelastingen flink verminderen of afschaffen
3. Gemeentevoertuigen leasen of kopen op elektriciteit of CNG
4. Gemeentebelasting en onroerende voorheffing niet vermeerderen
5. Meer autoparkings in onze gemeente en meer bepaald in dorpskern
6. Afschaffing van retributie feestmateriaal voor verengingen van onze     gemeente
7. Afschaffen van belasting op motoren of drijfkracht
8. Geen belastingen op reclamedrukwerk
9. Afschaffing belasting op kleidelven
10. Geen positieve discriminatie voor vreemdelingen

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...