Hang de beest eens uit !

Op 11 juli laat elke rechtgeaarde Vlaming met het hart op de goede plaats de Leeuw aan zijn gevel klauwen.  Gezien de affiche campagne...