Vlaams Belang Schelle dient klacht in bij Berx

De Schelse Vlaams Belangfractie heeft klacht neergelegd tegen het gemeentebestuur bij Cathy Berx, de gouverneur van Antwerpen. Volgens de partij moet artikel 2 van het huishoudelijk reglement geschrapt of aangepast worden omdat de 4e alinea niet strookt met de Vlaamse Regering. Dat artikel schrijft voor dat het niet mogelijk is om te amenderen aan een punt van de agenda der Gemeenteraad op het ogenblik van de zitting zelf. Dus tijdens de bewuste gemeenteraad zelf. Vlaams Belang kaartte het al aan op de jongste gemeenteraad maar kreeg onvoldoende gehoor waardoor ze nu een klacht indient. Wat mij enorm stoort is dat het huidige reglement de democratische werking van de gemeenteraad hindert, zegt Fractieleider Leo Haucourt. Inmiddels heeft de gouverneur ons volledig in gelijk gesteld, En dit artikel geschorst. De Burgemeester heeft nu zijn tekst aangepast met er bij te plaatsen ” bij voorkeur” en werkelijk dit is nu volgens het Vlaams Decreet wettelijk in orde. Aldaar zal wel nog voor problemen zorgen op de volgende gemeenteraden. Volgens ons is dit maar een gedeeltelijke oplossing gevonden door onze Burgemeester.

(in bijlage vindt u de brief van de gouverneur.)

Leo Haucourt
Vlaams Belang Schelle.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...