Vreemdelingen tax: N-VA moet kleur bekennen

Gemeenten kunnen er voor kiezen om een bedrag tot 50 euro te vragen aan vreemdelingen bij de verlenging, vervanging of vernieuwing van hun verblijfskaart. De administratie rond verblijfskaarten is een pak complexer dan voor identiteitskaarten van eigen onderdanen en dat zorgt voor een bijkomende werklast voor de lokale besturen, wat deze nieuwe taks meteen ook rechtvaardigt. Reeds meerdere gemeenten hebben de retributie van 50 euro ingevoerd. In Lubbeek, de eigen gemeente van staatssecretaris van Asiel en Migratie, werd eerder dit jaar de zogenoemde ” vreemdelingentaks ” ingevoerd. Sinds 15 juni vraagt men ook in Antwerpen een retributie van 50 euro voor de verlenging van de A- Kaarten. Sophie De Wit, burgemeester van Aartselaar wil eerst de gesprekken met de burgemeesters van de  buurgemeenten afwachten. We willen dezelfde bedragen vragen als zij om te vermijden dat de ene gemeente aantrekkelijker zou worden dan de andere.” Hoewel onze fractie in de Kamer zich bij de stemming over dit voorstel van Francken heeft onthouden omdat het geheel van maatregelen enkel maar een druppel op een hete plaat is, is dit een uitgelezen kans om de N-VA ook lokaal kleur te laten bekennen! Het Vlaams Belang dringt er dan ook op aan dat onze gemeenteraadsleden de vreemdelingentaks overal op de gemeenteraadsagenda van juni plaatsen, het invoeren ervan bepleiten (de maximumsom van 50€) en laten weten hoe de lokale N-VA-fractie daar op reageert. Het maakt niet uit of de N-VA in de meerderheid of in de oppositie zit. Aan de hand van de resultaten kunnen we nagaan of de N-VA lokaal gevolg geeft aan de gespierde taal van hun staatssecretaris, of dat het hier om het zoveelste mistgordijn gaat.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...