Bedrieglijke kledingophaling in Aartselaar?


In  het informatieblad van Aartselaar van november 2014 verscheen een artikel, waarin vermeld werd dat Kringwinkel Wrak vzw door het gemeentebestuur van Aartselaar als enige partner aangewezen werd voor de huis-aan-huisinzameling van textiel.
Nadat bleek dat Wrak slechts 4 ophalingen per jaar mag doen, besliste de gemeente om nog 2 ophalingen per jaar te gunnen aan Vzw Mensenzorg, de vereniging die tot eind 2014 nog 10 textielophalingen per jaar in Aartselaar verzorgde. Via een persbericht werd deze beslissing medegedeeld.
Toegegeven Vzw Wrak bezorgt werk aan mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt en zorgt voor betaalbaar textiel. Anderzijds hebben vele van deze kringloopwinkels binnen de kortste tijd een balanstotaal van miljoenen euros.
Vzw Mensenhulp is kleinschaliger en de opbrengst van deze vereniging komt steeds ten goede aan projecten van liefdadigheid in Vlaanderen. Een Aartselaarse vereniging heeft enkele jaren geleden in de opbrengst mogen delen.

Hoe is het nog mogelijk dat Vzw Wrak in 2015 op zijn driemaandelijkse strooibrieven in alle brievenbussen telkens (dus 4 maal per jaar) vermeldt: “De kringwinkel Wrak werd door de gemeente Aartselaar als enige partner aangewezen voor de huis aan huis ophaling textiel…”?

Benieuwd of het schepencollege in 2016  Vzw Wrak eindelijk zal terechtwijzen voor deze grove fout. En terwijl Kringwinkel Wrak in november 2014 een halve bladzijde reclame kreeg in het informatieblad van Aartselaar, is het nog altijd wachten op de rechtmatige reclame ten voordele van Vzw Mensenzorg.

Rita Ceulemans

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...