Bomen snoeien?

Een heel delicaat onderwerp tijdens de laatste
minavergadering hier te Schelle. Heel de vergadering kwam neer op het punt
“snoeien van bomen”. Een vertegenwoordiger van Natuurpunt projecteerde beelden
van bomen en de werkwijze van het snoeien. Tijdens het slot van de diamontage
kregen we ook commentaar van specialisten aangaande milieu. En wat viel hier
op? Dat er geen eensluitend advies werd weergegeven. De kritiek van onze
collega’s van Groen is wel wat overdreven. We komen ook te weten dat
Groen-gemeentepersoneel een bijscholing hebben gevolgd bij een bekwaam auteur
en specialist bomen snoeien. Ellen mag zeker een beetje kritisch zijn maar ook
niet overdrijven.

Leo Haucourt

Fractieleider Vlaams Belang

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...