De afdelingen van Aartselaar, Hemiksem en Schelle van het Vlaams Belang vormen een eenheid!

Dit kan men ook zien en ondervinden Bv. op het internet.

In het verleden zijn er ook al nauwe contakten geweest tussen deze verschillende afdelingen .

Het gemeenschappelijk bestuur is hiermede ook aangepast. En op het financiele vlak blijven we het apart runnen. Dus ook met onze leden van de verschillende afdelingen. Ons eerste gezamelijke samenkomst voor de leden en sympatisanten van Vlaams Belang is op 25 januari , tijdens de niewjaarsreceptie van 14-16h in Belle Vue te Aartselaar .

Nieuwjaarsreceptie van de afdelingen Aartselaar, Hemiksem en Schelle van Vlaams Belang , de enige vlaamse partij die voor onafhankelijk gaat.

oud voorzitter Schelle en gemeenteraadslid Schelle 

 Leo Haucourt

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...