Parkeren-Verkeer en Veiligheid in Hemiksem en Schelle

PARKEREN

Naar recente peilingen hebben aangetoond, blijken vele inwoners van HEMIKSEM niet bijster gelukkig met het huidige parkeerbeleid.  Er zijn wel bijkomende, goed onderhouden, parkings aangelegd. Deze worden echter slechts met mondjesmaat gebruikt. De stoepranden aan de in- en uitritten werden niet verlaagd, zodat reeds menige auto schade opliep. Enkele van die parkings bevinden zich op plaatsen waar haast geen passanten voorbij komen, wat de vrees voor vandalisme reëel maakt. In de straten werden hoogstnoodzakelijke parkeerplaatsen opgeofferd aan plantsoentjes, die de aanblik wel verfraaien, maar eerder een last dan een baat vormen.

De foto hiernaast toont aan dat parkeren in SCHELLE centrum op vrijdag en zondag een ware ramp is geworden. Meer bepaald op de Provinciale steenweg, het gedeelte  tussen de Rupelstraat – Steenwinkelstraat – Kapelstraat. Vanaf 12:00 u en dit tot 14:00- 15:00 u worden alle parkeerplaatsen voor auto’s ingenomen door voornamelijk moslimgelovigen . Op vrijdag is het hun gebed – en rustdag en op zondag brengen zij hun kinderen naar de moskee in de Steenwinkelstraat. De gekste en stomste stoot dewelke onze burgemeester ooit heeft gedaan, is wel door een moskee in Schelle toe te laten zonder parkeermogelijkheden op een plaats die niet goed genoeg was voor een jeugdclub, maar wel voor een moskee! Omwonenden hebben  schrik naar het einde van de week toe met de vraag “waar gaan wij nu weer kunnen parkeren?”

VERKEER

Alhoewel in de ganse gemeente SCHELLE snelheidsbeperkingen van kracht zijn, worden sommige straten eerder als racebaan beschouwd, met nadelige gevolgen qua veiligheid en gezondheid van de omwonenden. Lindelei en Saunierlei zijn hier voorbeelden van. Extra controle zou wenselijk zijn.  De aansluiting van de Lindelei bij de Antwerpsesteenweg/ Bredestraat is voor de zwakke weggebruikers levensgevaarlijk, temeer omdat er zich aan beide zijden van de steenweg een bushalte bevindt.

VEILIGHEID

Waar het de veiligheid van de inwoners van HEMIKSEM betreft stellen wij vast dat de misdaad, meestal van inbraken of indringing gebruik makend van een smoes, een stijgende tendens kent. Ons politiekorps doet wat het kan, maar veel feiten worden niet aangegeven. Zonder aangifte en inlichtingen kunnen die mensen echter ook niet veel uitrichten. Daarom roepen wij op om zo snel mogelijk alle feiten te melden.

Agnes Salden –  Charles Bolle – Leo Haucourtrt – Myriam Baeyens

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...