Ivebic. Raad van bestuur 16 oktober 2013

Ivebic. Raad van bestuur 16 oktober 2013In het evaluatierapport 2007 – 2012 van IveBiC werd
toegelicht dat een aantal klanten vragen dat de bibliotheek een extra namiddag
open zou zijn in de week. Gepensioneerden willen meer gebruik maken van de
internetpc’s. Op woensdagnamiddag zijn de pc’s dikwijls bezet door jongeren.
Moeders willen een keer zonder de kinderen naar de bibliotheek kunnen komen. In
de winter is het vanaf 17 uur donker en dit speelt voor de oudere
bibliotheekbezoeker. Anderzijds zijn de bibliotheekmedewerkers vragende partij
om de vrijdagavondpermanentie te herzien.  
Daarom werd er positief geadviseerd om vanaf 1 januari 2014 de
openingsuren van de bibliotheek op vrijdagnamiddag te wijzigen  naar de tijdspanne van 13 tot 17u  ipv 16u tot 20u.
 Vanaf volgend jaar zal het ook mogelijk zijn om 3 e-boeken
te huren voor 5€. Je moet  wel in een
tijdspanne van 30 dagen deze boeken lezen. 
Interessant om mee op reis te nemen.
Dit was het goede nieuws. Vanaf 1 januari 2014 wordt het lidgeld opgetrokken van 1,25€
naar 3€.
Het lidgeld in de omringende rupelgemeenten ligt hoger doch
onze afgevaardigde heeft zich niet akkoord verklaart met deze verhoogde
stijging. Doch het antwoord was dat er sinds jaren geen opslag was gevraagd.
Spijtige beslissing in deze crisistijd.

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...