Jeugdhuis dilemma?

Eerst en vooral wil ik duidelijk zeggen dat het Vlaams
Belang voor een jeugdhuis is in Schelle, zelf op de plaats waar het momenteel
staat. Toch moet je aanvaarden dat het Schelse schepencollege kemels heeft
geschoten met hun keuze van de vestiging van het jeugdhuis.

 Het jeugdhuis is door het Schelse gemeentebestuur voorzien
in het kelderverdiep van de sporthal in Schelle. Men kreeg ook het gezelschap
van de kegelbeoefenaars. Op het eerste gezicht is alles hierover gezegd maar is
dat in de prtaktijk ook zo? Burenlawaai, burenruzies, vandalisme etc. Nu heeft
het gemeentebestuur camera’s geplaatst aan de sporthal en het park om de
problemen op te lossen. Maar de problematiek is van de baan!  Indien we terug in de tijd gaan, stellen we
vast dat het gemeentebestuur plannen had om het jeugdhuis te vestigen op de
plaats waar nu de moskee is gevestigd. Het ultieme besluit van het
gemeentebestuur bleek de sporthal te zijn waardoor, naar men zegt, sport en
vergaderplaatsen groepeert.

 Indien er nu problemen ontstaan, overleggen de
afgevaardigden van het jeugdhuis met gemeentebestuur, de uitbaters van het
café-restaurant en de buren. Dit overleg heeft tot nu toe niet veel positiefs
met zicht meegebracht.

 Het Vlaams Belang heeft in dit dossier altijd hetzelfde
standpunt behouden omdat wij niet telkens van mening veranderen. Wij stellen
vast dat de gemeente een ongelukkige keuze heeft gemaakt met het voorzien van
de plaats waarop het jeugdhuis staat. Men had beter een proefperiode ingelast
en de resultaten afgewacht. Er werd al veel geld uitgegeven aan het jeugdhuis
dus nu grondige veranderingen doorvoeren is praktisch onmogelijk. Daarom is de
enige oplossing alle T.D.’s en fuiven op een andere locatie te laten doorgaan.
De vergaderingen met de buren en het gemeentebestuur, het verplaatsen van in en
uitgang zijn allemaal oplapmiddelen om te verdoezelen dat men verkeerde
beslissingen nam. Het is ook zo dat de schuld niet moet worden gezocht bij het
jeugdbestuur want het is al te gemakkelijk een schuldige aan te duiden.

 We moeten verder werken en vooral opletten dat de jeugd in
het dossier niet wordt benadeeld. De gemeente Schelle zou eventueel aan een
speciale prijs (symbolisch) zijn tenten kunnen verhuren of zorgen voor een
feesttent aan een billijke prijs. Uitkijken naar de omliggende gemeentes voor
een geschikte ruimte of zaal kan ook een oplossing bieden.

 

 Leo Haucourt

fractieleider Vlaams Belang Schelle

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...