Overschot van gelijk hebben ze!!!!

Waarover gaat het?

Gisteren waren wij aanwezig op een seniorennamiddag van het
Vlaams Belang in Borgerhout? De zaal zat afgeladen vol met Filip De Winter als
gastspreker. Bovendien was er een zeer geslaagd optreden van zangeres Eveline
Cannoot, die met een reeks liedjes uit de oude doos voor de nodige stemming
zorgde.

Wat ons tijdens deze namiddag vooral opviel was het feit dat
het meest besproken onderwerp aan de de diverse tafels niet was wat we normaal
zouden verwachten. Nooit hoorden we praten over allerlei ziekten of kwalen
waarmede ouderen normaal worden geconfronteerd. Ook de nog steeds stijgende
criminaliteit noch de budgetproblemen van de regering bleken de aandacht van
onze senioren te kunnen bekoren.

Het onderwerp dat ik bijna aan iedere tafel hoorde bespreken
en dat blijkbaar steeds meer ouderen ontmoedigt, tegen de borst stoot en
woedend maakt, is de voorrangsbehandeling van de vreemdelingen door onze
overheden. Het blijkt steeds meer oudere Vlamingen vreselijk te storen dat ze,
na hun hele leven hard te hebben gewerkt, moeten vaststellen dat de
samengebrachte belastinggelden met pakken worden uitgedeeld aan personen die
hier vroeger niet waren en nooit iets hebben bijgedragen tot de opbouw van onze
welstand.

Zo vertelde een 84 jarige weduwe uit Borgerhout aan wie het
horen wilde dat ze dit, aan haar aangedane onrecht, niet meer kan begrijpen. “Mijn
man heeft zijn hele leven hard gewerkt als Bouwvakker en stierf korte tijd
nadat hij van zijn pensioentje kon gaan genieten. Ikzelf werkte tot mijn 64
jaar in de magazijnen van Grand Bazar. Als ik vandaag mijn huishuur heb
betaald, mijn tv-aansluiting, mijn gas-, water- en elektriciteitsrekening heb
ik nog ongeveer 10 euro per dag over om van te leven. In jaaaren heb ik geen
klederen of schoenen meer gekocht. Over mijn deur woont een moslima met vier
kinderen die hier vroeger nooit heeft gewoond en enkele jaren geleden uit
Afrika is beland. Ik heb ze nooit weten werken. Maar ze blijkt weinig of niets
te kort te hebben en de overheid zorgt voor haar véél beter dan voor mij. Haar
huishuur wordt grotendeels betaald door het OCMW. Ik hoor dat de supplementen
die ik bij de apotheker moet betalen voor mijn medicamenten voor haar door het
OCMW worden betaald enz. enz. Is dat nu geen pure schande en een onrecht voor
onze eigen mensen??”

Plots bleek het duidelijk dat nagenoeg iedereen haar mening
deelde. Ook aan andere tafels ging het bijna steeds over hetzelfde onderwerp.
Van “weet u dat die vechters die naar Syrië zijn vertrokken hier nog steeds
uitkeringen krijgen?”
tot “weet u dat er dagelijks belastinggelden
worden opgestuurd naar het buitenland om kinderbijslagen te betalen voor
kinderen die hier nooit zijn geweest”
enz. enz.

Onze oudjes bleken zeer goed op de hoogte te zijn van
talrijke toestanden die we inderdaad als schandalig mogen bestempelen. Zo
stelde één van die senioren voor dat het Vlaams Belang een wetsvoorstel zou
moeten indienen dat bepaalde dat geen enkel appartement nog kan ter beschikking
worden gesteld op overheidskosten aan vreemdelingen die hier nooit hebben
gewerkt zolang als er nog mensen van bij ons op de wachtlijst staan.

“Is dat een racistisch voorstel, Mijnheer?” Wij
meenden van niet en dachten plots aan talrijke andere en mogelijke wetsvoorstellen.
Het is inderdaad wraakroepend om te moeten vaststellen hoe bepaalde
beroepspolitiekers en bepaalde politieke partijen deze uit de hand gelopen
sinterklaaspolitiek hebben in de hand gewerkt. We kunnen alleen aan onze
senioren beloven dat we onze uiterste best zullen doen om in de toekomst, waar
het enigszins mogelijk is, mee te trachten om een einde te helpen stellen aan
de talrijke misbruiken die dagelijks duidelijk worden en onze eigen mensen
razend beginnen te maken.

Aangezien de senioren een steeds belangrijkere kiezersgroep
aan het worden zijn, zit de mogelijkheid er misschien in dat ze volgend jaar
wel eens voor een verrassing zouden kunnen zorgen en massaal gaan stemmen voor
de partij die er een punt van maakt om aan al die misbruiken en die zielige
sinterklaaspolitiek een einde te zullen stellen.  Het zal er voor zorgen dat de  beschikbare gelden in de eerste plaats terug
zullen gaan naar diegenen die er voor hebben gewerkt.

Leo Haucourt.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...