SCHELLE : TOLHUIS VEER

Dit is moderne Schelse geschiedenis! Chronologische volgorde Tolhuis Veer

1990  Bij de werken van de nieuwe zeesluis te Hingene werd er gepland, geld te voorzien in de begroting voor een nieuwe veerovertocht Hingene – Schelle (deze voorziening werd later verschillende malen vergeten in te schrijven).
01.01.96  Vooronderzoek Vlaams Blok Schelle via overzetter (schipper), dienst Zeeschelde enz…
17.01.96  Brief gericht aan Filip De Winter, die ons doorverwijst naar Pieter Huybrechts.
25.01.96  Schriftelijke vraag nr. 123 van de heer Pieter Huybrechts aan minister Baldewijns.
27.01.96  Persbericht over het Veer.
29.02.96  Fractieleider Vlaams Blok Niel interpelleert tijdens de gemeenteraad over stoppen en verdwijnen Veer te Niel.
05.03.96  Antwoord van de minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening.(Overzet naar Schelle)
28.05.96  Gemeenteraad in Schelle, Vlaams Blok fractieleider vraagt nutsvoorzieningen voor het veer te Schelle.
13.06.96  Vraag over veer. Fractieleider Vlaams Blok Niel dient motie in in de gemeenteraad.
21.08.96  Gemeenteraad Schelle (schepencollege) vraagt uitleg aan minister aangaande Veer Tolhuis.
29.08.96  Antwoord van de minister aan de burgemeester van Schelle (zelfde uitleg als deze aan Vlaams Blok fractie).
30.08.96  Gemeente Bornem opteert voor het veer naar Schelle te brengen (uitgezonderd Van Den Eynde Agalev). Die de vraag stelt naar de veiligheid van deze overzet.
01.09.96  ATV brengt een éénzijdige reportage over de veerkwestie. De burgervader van Niel plus een gemanipuleerde ingenieur der dienst Zeeschelde kwamen aan het woord.
05.09.96  Als reactie op dit ATV-gebeuren werd in Schelle “Aktiegroep Veer Tolhuis Schelle”, kortweg
Tolhuis Veer gesticht. Deze bestaat uit Vlaams Blok mandatarissen, bestuurleden en Onafhankelijken.
09.09.96  Samenstellen 10-punten programma met petitie- lijsten die worden bezorgd aan minister Baldewijns.
28.09.96  Antwoord minister aan Aktiegroep Tolhuis Veer.
28.09.96  10 punten en petitie haalt de pers (zie bv.Gazet Van Antwerpen).
24.10.96  Niel vecht voor zijn veer. (Gazet Van Antwerpen). Men wil vanuit Niel een aktie organiseren.
28.10.96  Er worden plannen gelanceerd om te opteren voor twee veren of beurtelings te laten varen (in Schelle ziet men dit niet zo goed zitten).
31.10.96  Persbericht Veer blijft voor onenigheid zorgen.
06.11.96  Antwoord van de minister op vraag van Luk Van Nieuwenhuysen (Vlaams Blok Vlaamse Raad). Er is een onderzoek gaande over de veiligheid van de overzet als deze naar Schelle zou komen. Voorlopig blijft het veer in Niel. De kosten om de infrastructuur in Schelle en Hingene aan te passen, wordt geraamd op 25 miljoen franken.
12.11.96  Familie Thienpont kan veerrechten opeisen (Gazet Van Antwerpen).
20.11.96  Poging om tot een consensus te komen tussen Niel Schelle (aangaande het veer).
02.12.96  Brief van minister aan Aktiegroep Veer Tolhuis, betreffende het onderzoek naar de veiligheid van de overtocht. In afwachting blijft de veerdienst tussen Niel en Wintam operationeel.
24.12.96  Brief van minister Baldewijns aan Luk Van Nieuwenhuysen dat het niet in de bedoeling ligt twee veerovergangen te voorzien.
17.05.97  Gazet Van Antwerpen: Veerdienst verhuist naar Schelle. Schellenaren vinden verhuis veerdienst logische beslissing.
22.05.97  Niel legt zich niet neer bij verhuizing veerdienst.
29.05.97  Tolhuis krijgt zijn oude veerdienst weer in Schelle.

Leo Haucourt   Voorzitter

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...