Schelse geschiedenis


In 1946 kort na de 2e wereldoorlog waren in dit land te Schelle, gemeenteraadsverkiezingen. Naast de traditionele partijen waren er 2 christelijke partijen in onze gemeente. De officiële C.V.P. en de kleinere, de Keizerpartij. Voornamelijk gevormd door landbouwers, middenstanders en misnoegden. Tijdens de verkiezingsperiode kwam de C.V.P met een geweldige stunt naar buiten. In de bovenzaal van de Halve Maan kwam de bekende en welbespraakte  Frans van Cauwelaert spreken. Ikzelf als jonge knaap heb dit kunnen meemaken in 1946. Wat mij vooral opviel was ten 1ste, een volle bovenzaal, en ten tweede: Van Cauwelaert legde uit dat de Vlamingen in dit land nooit de pariteit (evenveel vlaamse als franstalige) aangaande Ministers mogen goedkeuren. En dit dan in de nationale regering, want er bestonden natuurlijk nog geen deelregeringen.
Nu kunnen we ons de vraag stellen: waarom? Omdat er meer Vlamingen wonen in dit land dan Franstaligen. Wat is er van deze denkwijze terechtgekomen? Niets!!! Vlamingen zijn over het algemeen veel te toegeeflijk. Wat is nu het resultaat van deze verkiezingen? In 1947 is de coalitie S.P. De Keizer aan de macht gekomen te Schelle voor 6 jaar. En we hebben in Schelle wel de Frans Cretenlaan gekregen, naar de naam van deze schepen. Vlamingen van dit land zijn na de 2e wereldoorlog achteruit geboerd aangaande de Ministersportefeuilles. Dat leren we hieruit.

Leo Haucourt

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...