Veerdiensten blijven gratis!!!

Op 14
maart 2013 hebben we een motie ingediend aangaande de veerdiensten. Meer
bepaald deze van Schelle naar Wintam, om ook deze gratis te houden. Je weet dat
we ervoor hebben gezorgd dat de veerdienst over de Rupel van Niel naar Schelle
is gekomen. En deze veerdienst nu en in de toekomst ons heel hard aanbelangd en
ons nauw aan het hart ligt. Alleen zijn we niet zo blij dat men in de notulen
van de gemeenteraad de naam Vlaams Belang heeft weggelaten. Deze motie is unaniem
goedgekeurd. De uitbaters van de veerdiensten worden betaald door het Vlaams
Gewest.


Fractieleider
Vlaams Belang .

Haucourt
Leo

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...